top of page
Hem: Video
Kopia av Bäcken Guddehjälm-ljus.jpeg

MellanRummet

- där naturens kraft är tillgänglig -

Hem: Välkommen

Välkommen in i MellanRummet...

Visst är en stilla promenad i naturen att föredra men inte alltid möjlig. Med MellanRummet flyttar vi naturen närmare dig. Låt kroppen och sinnet återhämta sig. För att hålla dig frisk behöver du balans mellan ansträngning och stunder av återhämtning. Enligt forskning räcker 10 min/dag i stillhet för positiv effekt på hälsan.

Hem: Text
MellanRummet med stubbe.jpeg
Hem: Bild

Tag plats...

Med 3 stycken stora bildskärmar och ett kvalitativt ljudsystem blir du här omsluten av naturen. Med vår ”stillvideo” visualiseras precis det som händer i naturen vid tillfället. Löven rör sig sakta i vinden, vattendraget rinner sakta och rör sig i en virvel, på en spindeltråd kryper en spindel, en fluga flyger förbi, en fågel rör sig i synfältet och allt ackompanjeras av ljudet inspelat på samma plats. Vinkeln på skärmarna är noga inställda för att ge den optimala känslan av ”att-vara-där” och högtalarna av den bästa kvalitet för att kunna återge naturljudets breda spektra på rätt sätt.
Klivet in blir klivet ut i skogen!

Hem: Text
E3003353-02.jpeg
Hem: Bild

Varför MellanRummet...

Naturens läkande förmåga och vårt behov av återhämtning är projektets drivkraft.Vi flyttar den läkande naturen in i företag och organisationer som ett sätt att värna om medarbetarnas hälsa och skapa förutsättningar för företaget att nå sina affärsmål. Vi har inspirerats av de forskningsstudier om naturens påverkan på vår biologi som presenterats under de senaste åren. I en studie av professor Roger Ulrich påvisades snabbare återhämtning och läkning om patienterna vid ett sjukhus hade sitt fönster ut mot naturen jämfört med utsikt mot en husvägg. I Japan pågår djupgående studier om de goda effekterna av att vistas i skogen, av hur kroppens självläkande förmåga ökar i naturen. I studien har man även uppmätt goda hälsoeffekter av att se naturfilm på en skärm, blodtrycket sänks och pulsen saktar ner, och det efter så kort tid som 10 min.

Utifrån denna kunskap har vi skapat en speciell plats för återhämtning. Vi har gett platsen namnet MellanRummet eftersom du här kan pausa från livets alla åtagande. Det är svårt att få tillgång till sin kreativitet och finna flow så länge man befinner sig mitt i bruset. Att få en stund i avskildhet för att hitta tillbaka till den inre kompassen hjälper oss att få tillgång till flödet. Klivet in i rummet blir klivet ut i naturen, här ges möjlighet att tanka stillhet och översköljas av naturens hälsobringande kraft.

Vi har en klar vision att detta rum passar i såväl det offentliga rummet som kontors- och vårdmiljö. Här kan människor tillfredsställa sina behov av återhämtning, sänka pulsen och finna nya kreativa lösningar.

Hem: Text
E3008372 (1)-03.jpeg
Maria rund bild

TRYGGHET & FÖRTROENDE

MARIA STRANNELIND

Lär känna Rumsskaparen Maria...
...hon är arkitekten som vill skapa rum för själen. I dagens ofta stressade värld ser hon MellanRummet som ett fint verktyg, som kan hjälpa många människor att hitta tillbaka till sig själva. Kombinationen rum, natur och själ, i miljöer där man som mest behöver det, är en dröm som blivit sann!

maria@mellanrummet.info

Hem: Om

ÄKTA & ÄRLIGT

JOHAN S ANDERSSON

Lär känna Filmskaparen Johan...
...han är naturälskaren som fångar naturen i bild och ljud. Han vill förmedla naturens rogivande verkan och har stort intresse av fotografering och inspelning av ljud i skogen. Med MellanRummets stillvideo vill han möjliggöra rogivande natur-upplevelser i hemmet, på jobbet och i det offentliga rummet.

johan@mellanrummet.info

E3003543-03.jpeg
Johan rund bild
Hem: Om
E3007961 (1)-03.jpeg
Ann rund bild

LUGN & HARMONI

ANN NYSTRAND

Lär känna Idéskaparen Ann...
…hon är den av oss som tog initiativet till MellanRummet. Med många års arbete inom friskvård och hälsa har mötet med människor ”in på bara skinnet” gett förståelse för den problematik och press vi alla utsätts för. Med MellanRummet vill hon skapa platser där återhämtning kan ske.

ann@mellanrummet.info

Hem: Om

Vi vill gärna prata med dig!

Bilder signatur.png
Hem: Öppettider
bottom of page